Mgr. Jakub Majetný | klinický psycholog | psychoterapeut | lektor | Český Těšín


Užitečné kontakty

PRO RODIČE

Naše rovnováha Spolek pro podporu rodičů a mezioborovou spolupráci

ZDRAVOTNÍ ZAŘÍZENÍ

Nemocnice Český Těšín  
Poliklinika Český Těšín  
Privátní psychiatrická a psychosomatická klinika CNS akutní lůžkové a ambulantní psychiatrické zařízení v Třinci
Fyzioterapeut fyzioterapeut (Český Těšín) Mgr. Witold Rybicki
Cesta domů paliativní péče
Umírání informační portál pro nemocné, pečující a pozůstalé
Dětská psychiatrie pedopsychiatr MUDr.Mílková Pavlíková (Ostrava)
Mobilní Hospic Ondrášek, o.p.s. mobilní hospic pro děti i dospělé
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví web za účelem zvýšení povědomí o duševních nemocech a snížení negativního nálepkování nemocných
Dětská neurologická ambulance Dětská neurologická ambulance - neurolog MUDr. Irena Furčáková (Havířov)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Bílý kruh Ostrava pomoc obětem trestných činů
Centrum psychologické pomoci linka důvěry
Charita Český Těšín sociální služby, Charitní dům pro matky v tísni
Krizové Centrum Ostrava krizová intervence 24-hodin denně
Modrý kříž poradna pro lidi s obtížemi s alkoholem a jejich blízké
Rozkoš bez rizika posláním R-R je především zmenšit sociální a zdravotní rizika nejen u žen pracujících v sexbyznysu, ale následně i u širší populace.
Slezská Diakonie poskytovatel sociálních a sociálně zdravotních služeb (poradna rané péče, sociální rehabilitace a mnoho dalších užitečných služeb)
Linka bezpečí linka bezpečí pro děti a mládež – tel.: 116111
MIKASA o.s. služby a aktivity pro děti a mladé lidi s kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra
Charitní poradna (občanskoprávní) v Českém Těšíně e-mail: poradna@ceskytesin.charita.cz tel.: +420 739 247 747
Mlčení bolí projekt proti domácímu násilí
Krizové centrum pro děti a rodinu tel.: +420 778 111 281
Akademický ústav Karviná Akademický ústav - poradenství | mediace | asistovaný kontakt

DOPRAVNĚ-PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

Mgr. Barbara Konderlová Autoškola Polák - Český Těšín, tel. 731 49 28 36

PORADENSTVÍ

Centrum psychologické pomoci CEPP psychologické poradenství, náhradní rodinná péče (Český Těšín – KaSS)
Mgr. Lukáš Szlaur (Třinec) privátní rodinná a psychosomatická poradna
K SOBĚ | PŘIJETÍ SPOLUPRÁCE ZMĚNA K sobě - konzultace / terapie / seberozvoj

KOUČINK

Profesionální a rozvojový koučink Ing. Bogdan Siderek - rozvojový kouč, facilitátor

ZAJÍMAVÉ WEBY

Cochemský model Cochemský model
Dobrým rodičem i po rozvodu Rodiči zůstáváme i po rozpadu partnerského vztahu.

MEDIACE

Mgr. Tomasz Pustówka Mediátor - advokátní praxe - Mgr. Tomasz Pustówka

SPŘÁTELENÉ WEBY

Lasota Vít - Ruční výroba z kůže Lasota Vít - Ruční výroba z kůže


AKTUALITY

KAPACITA AMBULANCE NAPLNĚNA - OPRAVDU NEPŘIJÍMÁME !!!
Je možnost objednat se u kolegyně stejného terapeutického zaměření.
Mgr. Lucie Kubíčková



Vaše zrzička

Orlí sny

sdílej odkaz na stránky Psychologie Těšín sdílej odkaz na stránky Psychologie Těšín sdílej odkaz na stránky Psychologie Těšín