Mgr. Jakub Majetný | klinický psycholog | psychoterapeut | lektor | Český Těšín


Provozuje Mgr. Jakub Majetny

Ambulance klinické psychologie

Mgr. Jakub Majetný | klinický psycholog | psychoterapeut | lektor | Český Těšín

Mgr. Jakub Majetý

Přístup

Při práci používám integrativní přístup k psychoterapii. Jedná se směr, který vychází z ostatních škol a nebrání se jejich sloučení. Vybírá si ty teorie a techniky, které jsou prospěšné konkrétnímu klientovi či rodině. Terapie je tak "šitá na míru". Odráží aktuální problémy a k nim vhodně zvolenou cestu k cíli. S klienty tak pracuji dle jejich potřeby na změně obtíží, porozumění kořenům problémů, hledání lepší rovnováhy pro partnerské či rodinné soužití, nebo na osobnostním růstu či výchovném poradenství. Mezi hlavní zásady mé práce patří respekt k jedinečnosti každého životního příběhu a snaha hledat skryté možnosti.

Pro dětské i dospělé klienty, kteří využívají vícero zdravotních a /nebo sociálních služeb, vidím možnosti změny v multidisciplinární spolupráci.

Vzdělání

Psychologické vzdělání jsem absolvoval na univerzitě Palackého v Olomouci. Psychoterapeutické kompetence nabyty prostřednictvím Dlouhodobého výcviku v Integrativní psychoterapii a díky výcviku narativní terapie "Cestou příběhu", dále pak v dílčích kurzech focusingu, arteterapie, rodinné terapie a práce se sny. Atestace z klinické psychologie a Systematické psychoterapie. Aktuálně zařazen do oboru Dětská klinická psychologie.

Praxe

2016 – dosud Psychologie Těšín (budova Nemocnice Český Těšín)
  Ambulance klinické psychologie, psychoterapie
2012 - 2/2017 A-Calibrops, o.p.s. (budova polikliniky Český Těšín)
  Ordinace klinické psychologie a psychoterapie Český Těšín
2010 – 2013 CNS Centrum Třinec, s.r.o.
  Privátní psychiatrická a psychosomatická klinika
2009 – 2010 Terapeutická komunita Renarkon, o.p.s
  Dlouhodobá léčba drogových závislostí


AKTUALITY

DOVOLENÁ 24.09-03.10.2022Vaše zrzička

Orlí sny

sdílej odkaz na stránky Psychologie Těšín sdílej odkaz na stránky Psychologie Těšín sdílej odkaz na stránky Psychologie Těšín