Mgr. Jakub Majetný | klinický psycholog | psychoterapeut | lektor | Český Těšín


Provozuje Mgr. Jakub Majetny

Ambulance klinické psychologie

Mgr. Jana Máchová | Český Těšín

Mgr. Jana Máchová

Přístup

Vždy je pro mě důležité porozumět příběhu klienta. Snažím se přizpůsobit terapii jeho individuálním potřebám a společně s ním, tak najít co nejlepší řešení jeho aktuální situace. V případě zájmu klienta pracovat na konkrétním cíli, při své práci využívám techniky a strategie Kognitivně behaviorální terapie (KBT) a Mindfulness (všímavosti).

KBT je krátkodobá, strukturovaná psychoterapie, zaměřená na řešení konkrétních problémů a potíží, s kterými klient do terapie přichází (např. negativních myšlenek při stresu, depresi, různých typech úzkosti, fobiích nebo při panické poruše). Jak již název napovídá, KBT předpokládá, že naše myšlenky ("kognitivně") mají vliv na to, jak se v různých situacích cítíme, a jak se v nich zachováme ("behaviorální"). KBT tak využívá řadu psychologických metod, které nám mohou pomoci překonat potíže. Tyto metody (nácvik relaxace, porozumění vztahu mezi myšlenkami, emocemi a chováním, identifikace negativních myšlenek, rozvoj asertivních dovedností, techniky řešení problémů, apod.) se klient ve spolupráci s terapeutem v průběhu terapie aktivně učí, aby je byl po skončení terapie schopen používat samostatně.

Vzdělání

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku zaměřeného na metodu KBT - kognitivně behaviorální terapie. Své dovednosti rozvíjím neustálým vzděláváním se, navštěvuji kurzy, výcviky, supervize a workshopy. Mám absolvovaný kurz Kompletní krizové intervence, výcvik v Chatové krizové intervenci, kurz MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) a výcvik v Motivačních rozhovorech. Působila jsem jako dobrovolník v rámci projektu SPOLU s pacienty s psychotickými poruchami schizofrenního okruhu. A v současné době se zařazuji do specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie.

Členství

ČSKBT, z.s. - Česká společnost kognitivně behaviorální terapie www.cskbt.cz

Praxe

2019 - dosud Psychologie Těšín (budova Nemocnice Český Těšín)
2019 - dosud CNS Centrum Třinec, s.r.o. - Privátní psychiatrická a psychosomatická klinika
2018 Renadi o.p.s., Brno - Odborná pomoc při potížích s alkoholem, léky či hazardním hráčstvím
2016 – 2019 Linka důvěry STŘED, z.ú. - Poskytování krizové intervence a poradenství
Mgr. Jakub Majetný | klinický psycholog | psychoterapeut | lektor | Český Těšín

Mgr. Jakub Majetý

Přístup

Při práci používám integrativní přístup k psychoterapii. Jedná se směr, který vychází z ostatních škol a nebrání se jejich sloučení. Vybírá si ty teorie a techniky, které jsou prospěšné konkrétnímu klientovi či rodině. Terapie je tak "šitá na míru". Odráží aktuální problémy a k nim vhodně zvolenou cestu k cíli. S klienty tak pracuji dle jejich potřeby na změně obtíží, porozumění kořenům problémů, hledání lepší rovnováhy pro partnerské či rodinné soužití, nebo na osobnostním růstu či výchovném poradenství. Mezi hlavní zásady mé práce patří respekt k jedinečnosti každého životního příběhu a snaha hledat skryté možnosti.

Pro dětské i dospělé klienty, kteří využívají vícero zdravotních a /nebo sociálních služeb, vidím možnosti změny v multidisciplinární spolupráci.

Vzdělání

Psychologické vzdělání jsem absolvoval na univerzitě Palackého v Olomouci. Psychoterapeutické kompetence nabyty prostřednictvím Dlouhodobého výcviku v Integrativní psychoterapii a díky výcviku narativní terapie "Cestou příběhu", dále pak v dílčích kurzech focusingu, arteterapie, rodinné terapie a práce se sny. Atestace z klinické psychologie a Systematické psychoterapie. Aktuálně zařazen do oboru Dětská klinická psychologie.

Členství

Spolek pro podporu pomáhajících pracovníků www.spolekrovnovaha.cz
Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP www.psychoterapeuti.cz
Českomoravská psychologická společnost www.cmps.ecn.cz
Evropská asociace pro ranou péči www.eurlyaid.eu

Praxe

2016 – dosud Psychologie Těšín (budova Nemocnice Český Těšín)
  Ambulance klinické psychologie, psychoterapie
2012 - 2/2017 A-Calibrops, o.p.s. (budova polikliniky Český Těšín)
  Ordinace klinické psychologie a psychoterapie Český Těšín
2010 – 2013 CNS Centrum Třinec, s.r.o.
  Privátní psychiatrická a psychosomatická klinika
2009 – 2010 Terapeutická komunita Renarkon, o.p.s
  Dlouhodobá léčba drogových závislostí


AKTUALITY

O SOVÍČKOVI

VELKÁ MEDVĚDICE

sdílej odkaz na stránky Psychologie Těšín sdílej odkaz na stránky Psychologie Těšín sdílej odkaz na stránky Psychologie Těšín